Kontakt i dane firmy

 

e-mail: sklep@tongariro.pl,
telefon: +48 61 307 22 44  (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00)
strona: http://www.tongariro.pl/
 
Wpłaty przelewem bankowym zwykłym prosimy dokonywać na konto:
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr rachunku: 74 1030 0019 0109 8533 0002 3574
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

Adres biura i siedziba firmy:
Tongariro Releasing Sp. z o.o.
ul. Rybaki 18a
61-884 Poznań

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000351275, NIP: 7831657350REGON: 301366900 kapitał zakładowy 5 000 zł.